Wat is Tao Touch Balans?

Tao Touch Balans is een coaching- en healingtraject bestaande uit zes sessies waarin je een bewustwordingsreis aangaat door datgene wat jou op dit moment belemmert om met beide benen volledig en stevig in jouw eigen leven te staan. Je legt met respect een vinger op de zere plek zodat je kunt herstellen vanuit jouw fundament. Het zijn juist de fundamentele veranderingen die blijvend resultaat geven.

 

De sessies hebben in essentie het doel om het bewuste contact met jouw levensstroom en lichaam te herstellen waardoor je de signalen van het lichaam beter zult aanvoelen en hierop gerichter kunt reageren. Daarnaast maakt het beperkende patronen inzichtelijk zodat je dit kunt omzetten naar een meer pro-actieve en bewuste(re) manier van leven.

 

Aandachtspunten Tao Touch Balans

  • N.B: Tao Touch Balans is nooit een vervanging van een medische behandeling, raadpleeg bij (ernstige) klachten daarom altijd eerst de arts!

  • Ondanks de achtergrond in de gezondheidszorg en als ervaringsdeskundige is de behandelaar zelf geen arts of psycholoog.

  • Het kan mogelijk zijn dat je andere lijnen moet uitzetten naar de reguliere geneeskunst bv huisarts, GGZ of andere instanties om een beter resultaat te behalen. Bij gerede twijfel zal ik je altijd doorverwijzen.

  • De opzet van de Tao Touch Balans heeft als basis zes sessies. Soms kan het zijn dat de vraagstelling en behandeltraject aanvullende sessies nodig hebben. Ik zal dit dan eerlijk aangeven.

  • Oriëntatie: Voorafgaand hebben we eerst een (vrijblijvend) telefonisch oriëntatiegesprek om nader kennis te maken, verdere uitleg te geven en te ontdekken of dit momenteel het beste bij je past of dat er eventueel toch een ander advies nodig is. Wil je meer informatie, ontdekken wat Tao Touch Balans voor jou persoonlijk kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier.

Opbouw van de op-maat-sessies

  • Sessie 1: In de eerste behandeling gaan we verder kennismaken en breng je de uitdagingen c.q. struikelblokken en doelstelling overzichtelijk in kaart.

  • Sessie 2: Hier krijg je inzicht in de kern en waar de spanning in het lichaam tot uiting komt. Je maakt (weer) contact met het lichaam zodat de communicatie tussen lichaam & geest onverstoord kan plaatsvinden. We raken het pijnpunt liefdevol en helder aan.

  • Sessie 3, 4 en 5: Gedurende deze sessies vindt bewustwordende heling van de kern plaats middels lichaamswerk, reflectiegesprekken en één helende opstelling.

  • Sessie 6: In de zesde behandeling vindt integratie plaats en is het belemmerend patroon vervangen door een opbouwend patroon. Hierdoor kun je vanuit de kernkracht je levenspad verder vervolgen. We evalueren het gevolgde traject.