Praktijk: Waldeck Den Haag

Contact: 06 126 95 700 (whatsapp/ sms) of via het contactformulier

Bekijk de privacy verklaring omtrent gebruik persoonsgegevens

TAO TOUCH Een bewust moment voor jezelf


Soul Retrieval

Soul Retrieval is een sjamanistische healingmethode (ook wel soul healing genoemd) waarbij wordt gewerkt met de heelheid van de ziel waardoor de zielsbestemming volledig aanvaard kan worden. Soul Retrieval vormt de basis van de Soul Healing behandelingen. Het herstelt het contact met jezelf op zielsniveau. Je komt daarmee volledig in contact te staan met jouw pure potentieel en zielsbestemming. Mocht er na een serie van Soul Retrieval behandelingen toch nog onduidelijkheden zijn dan kan een sessie Destiny Retrieval verdere uitkomst bieden. Het is een diep helende, inzicht gevende en bewustmakende behandeling die in een veilige setting plaatsvindt. Hieronder kun je meer lezen over deze healingsvorm.

Aandachtspunten Soul Retrieval

  • Soul Retrieval is niet voor eenieder geschikt daarom zal vooraf een telefonisch intakegesprek plaatsvinden. Pas wanneer duidelijk is of de behandeling inderdaad geschikt is maken we een afspraak.

  • Soms kan tijdens de intake blijken dat er eerst ander (sjamanistisch) healingswerk nodig is alvorens Soul Retrieval gegeven kan worden. Dit zal ik dan ook eerlijk aangeven.

  • Veiligheid van de cliënt staat ten alle tijden voorop dus bij gerede twijfel wordt er geen Soul Retrieval gegeven.

N.B: Ondanks de achtergrond in de gezondheidszorg en als ervaringsdeskundige is de behandelaar zelf geen arts of psycholoog. Soul - en Destiny Retrieval is nooit een vervanging van een medische behandeling, raadpleeg bij (ernstige) klachten daarom altijd eerst de arts! Het kan mogelijk zijn dat je andere lijnen moet uitzetten naar de reguliere geneeskunde bijv. huisarts, GGZ of andere instanties om een beter resultaat te behalen. In dat geval zal je altijd worden doorverwezen.

Via het contactformulier kun je meer informatie aanvragen. We informeren je graag verder. De behandelingen worden gegeven in de praktijk Den Haag - Waldeck.

Wat is Soul Retrieval?

Soul retrieval is een eeuwenoude sjamanistische wijze van healing. Door alle sjamanistische culturen heen gaat men ervan uit dat bij ziekte of door traumatische gebeurtenissen een deel van onze ziel zich verbindt met die gebeurtenis of ziekte en zo de emoties die hiermee te maken hebben, als het ware afschermt. Dit is een krachtige mogelijkheid van onze ziel om ons tegen traumatische gebeurtenissen te beschermen. Op deze manier onthechten we ons van de pijn van het trauma en kunnen we verder leven.

In de meeste gevallen komt dit zielsdeel na verloop van tijd weer los en zijn we in staat de emoties die verbonden waren aan die gebeurtenis weer toe te laten en te verwerken. Soms gebeurt dat echter niet. Dan is het nodig om het contact met dit zielsdeel en diens vitale energie te herstellen, middels Soul Retrieval is dit mogelijk.

Wanneer we een traumatische gebeurtenis meemaken, kan een vitaal deel van onze essentie, van onze ziel, zich gaan afscheiden. We sluiten ons af om zo niet de hele lading van fysieke en emotionele pijn te hoeven voelen, ter bescherming. Er treedt dan ‘zielsverlies’ op, soms ook Soul Loss genoemd.

N.B.: ‘Zielsverlies’ is bewust tussen aanhalingstekens gezet want het zielsdeel is nog in ons aanwezig echter we zijn dan niet langer in bewust contact ermee waardoor we een gevoel van verlies ervaren.

Soms kunnen we ook zielsverlies ervaren doordat we een deel van onze vitale essentie aan iemand anders hebben gegeven of toegestaan hebben dat iemand anders het heeft afgenomen. Dit kan gebeuren met de gedachte dat je iemand ermee helpt, dat iemand zich aan jou probeert vast te houden of macht op je uitoefent. Dit kan gelinkt zijn aan het huidige leven maar kan ook zijn ontstaan in een vorig leven.

Bij een Soul Retrieval hoef je zelf actief niets te doen: het enige wat er van je gevraagd wordt is je open te stellen om met je Ziel te mogen werken. Het probleem wordt immers geheeld op zielsniveau, het hersteld het lichtend energieveld en levenskracht zodat je jouw eigen heelheid kunt ervaren evenals jouw essentie en doel in het leven.

Wanneer Soul Retrieval?

Het kan dan zijn dat je op een gegeven moment in dit leven last krijgt van het gemis van dat zielsdeel of – delen o.a. door middel van verlies van kracht, van passie, van levenslust of van een levensdoel in dit leven. Dat kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld:

  • Een gevoel van heimwee, maar je weet niet naar wat,

  • Een gevoel van ‘gemis’ in je leven maar je kunt het niet benoemen,

  • Het gevoel steeds maar weer opnieuw hetzelfde patroon te moeten herhalen en je bent niet bij machte eruit te stappen,

  • Een heftigheid in reageren op gebeurtenissen terwijl je weet dat deze heftigheid niet klopt maar je kunt het niet stoppen,

  • Het gevoel dat het leven aan je voorbij gaat en dat je er niet écht deel van uit maakt

  • Verdriet dat sterk voelbaar is maar je kunt niet duiden waar dit vandaan komt.

Het kan ook zijn dat je een deel van jezelf, een deel van je ziel aan iemand hebt verbonden of hebt ‘toegestaan’ dat een ander hierover controle heeft waardoor er een onnatuurlijke of ongezonde relatie met die persoon kan ontstaan. Doordat de ander zo sterk met een specifiek deel van je ziel gelinkt is, is het vaak moeilijk deze relatie te doorbreken of te beëindigen ook al zou je dat graag willen.

Aan de hand van jouw hulpvraag gaan we in een Soul Retrieval op zoek naar dit deel/deze delen en zorgen ervoor dat jij de bewuste verbinding met dit zielsdeel, ontdaan van alle emoties die er nog mee verbonden waren, terugkrijgt. Hierdoor voel jij je completer, kom je beter in balans en kom je steviger in je eigen kracht te staan.

Let op: Soul Retrieval is niet voor iedereen geschikt daarom zal er op voorhand een korte, telefonische intake gehouden worden. Bij (gerede) twijfel wordt de behandeling niet gegeven want jouw gezondheid en de veiligheid hiervan staat voorop.