Prenatale Healing

Een Prenatale Healing is een energetische opstelling die terug gaat naar het moment voor de geboorte, de tijd in de baarmoeder want deze periode kan namelijk bepalend zijn voor je de reis die je aangaat tijdens je leven.

De emoties, gedachten en ervaringen die een moeder ervaart tijdens eerste duizend dagen van je leven (dit dit is inclusief de periode in de baarmoeder) kunnen namelijk van invloed zijn doordat ze in je celgeheugen worden opgeslagen. Hierdoor kun je (ongemerkt en onbedoeld) patronen, gedragingen en pijnstukken overnemen die niet per definitie bij je horen of van jou zijn. Dit kan zich later op een bepaalde manier manifesteren in je energie, in je lichaam e/o in je leven.

Met behulp van een prenatale healing wordt op de verschillende lagen healing gegeven. Allereerst krijg je inzicht in de ervaringen die je misschien als niet eigen of als bevreemdend hebt ervaren. Zowel de eigen beperkende- alsook de overgenomen (energie)patronen worden met respect en vanuit vergeving omgezet naar een opbouwende/ ondersteunende energie waarna je terugstapt in de kracht van je eigen leven.

Oriëntatie: Voorafgaand aan de afspraak hebben we eerst een telefonisch oriëntatiegesprek om nader kennis te maken en te ontdekken of een Prenatale Healing de best bij jou passende behandeling is. Indien een andere behandeling beter past bij wat op dit moment voor jou van toepassing is, dan zal ik dit eerlijk aangeven.