Wat is een helende energie opstelling?

Bij Tao Touch Balans maak ik gebruik van helende energie opstellingen. Dit is een tool dat voortkomt vanuit het systemisch werken alsook uit het sjamanisme. Hiermee krijg je een helder inzicht van waaruit een beperkend/ herhalend patroon voortkomt. Een familie opstelling is de meest bekende echter hiervoor heb je meerdere mensen (representanten) nodig om de opstelling te doen.

Tijdens jouw sessies werken we echter één op één door middel van een terugstap oefening in de familielijn, een prenatale opstelling of een medicijnwiel opstelling, afhankelijk wat er op dat moment voor jou van belang is. Je wordt tijdens een opstelling, zonder oordeel, de observeerder van je eigen emoties en handelen. Je ontdekt, wederom zonder oordeel/ filter, de emoties en handelen van betrokkenen: je kunt daardoor uit de rol van slachtoffer stappen als ook uit de rol van dader of degene die juist iets heeft toegelaten.

Je stapt met een energie opstelling uit de beperking die je weerhoud volledig in je eigen leven aanwezig te zijn. Wanneer je weet wat de basis vormt van een patroon dan kun je de belemmering dus vanuit compassie gaan omzetten in een energie dat meer stromend, herstellend en bekrachtigend is.

Een energie opstelling wordt als sjamanistische terugstapoefening gedaan tijdens het coachingstraject en bij bepaalde cursussen. Een meer gerichte opstelling zoals een prenatale healing of een medicijnwiel opstelling wordt ook als individuele behandeling aangeboden.