Wat is Munay-Ki en wat doet het?

Munay-Ki komt oorspronkelijk uit het Quecha en betekent zoveel als 'liefdevolle wilskracht' aangezien ze geen specifiek woord hebben voor 'liefde' noch voor 'wil'. Die twee vormen voor de Q'ueros een geïntegreerd begrip. De ware kracht van onvoorwaardelijke liefde zonder afscheiding. De inwijdingsrites zijn door de Q'ueros (in samenwerking met Dr. Alberto Villoldo) aan de wereld geschonken, om gerichte ondersteuning te bieden in de veranderende energie van de aarde en haar bewoners.

De Munay-Ki rites zijn spirituele zaden welke in het lichtgevend energieveld verweven worden en zij vormen processen van transformatie. Het brengt daardoor onmiddellijke heling op energetisch niveau. Het reinigt jouw lichtend energieveld door het te ontdoen van psychische slib, dat door trauma’s in het verleden in de aura is achtergebleven.

Na deze reiniging ben je beter in staat de zware energie te transformeren naar lichte energie. Hierdoor zullen de chakra’s helder worden, het zorgt ervoor dat je een regenbooglichaam/ regenboogkleurig energieveld ontwikkelt. Hierdoor zullen de chakra’s te stralen met hun oorspronkelijke gloed: elke chakra in zijn eigen kleur en samen geven ze de kleuren af als van een regenboog. Munay-Ki vormt een pad van 'verlichting' en transformatie.

De frequenties van de inwijdingen ontwikkelen een gevoel van eenheid en verbonden zijn met al wat leeft op aarde. Het doet ons evalueren naar ons ware (spirituele) zelf, in verbinding met Spirit, goddelijke bron of pure kern. Daarbij zijn het middelen die ons in staat stellen om geleidelijk over te stappen op een hogere frequentie, en DNA en onze lichamen aan te passen aan de ontwikkeling die de aarde in deze tijd zelf ondergaat.

Hieronder zie je een video waarin Dr. Alberto Villoldo uitleg geeft over wat Munay-Ki is en wat het doet.

Waarom is Munay-Ki belangrijk?

  • Het activeert het lichtend energieveld en de kracht om te manifesteren, transformeren en te creëren.

  • Het verhoogt de frequentie van het DNA, wat invloed heeft op de kwaliteit van leven, jouw lichaam en de manier waarop je leeft (en de overgang welke wordt gemaakt na het fysieke sterven).

  • Het geeft een zekere verankering in de realisatie over jouw verlichte natuur.

Het menselijk bewustzijn is vanaf 2012 aan het bewustwordingproces begonnen van een grote ommezwaai - de overgang van homo sapiens naar de verlichte mens ofwel homo luminus. Dit is het moment om 'oude bagage' te transformeren, om jouw rechtmatige plek als Hoeder van de Aarde in te nemen en zodoende verantwoording te dragen voor De Aarde en al haar bewoners. We leven niet in afscheiding; we zijn één levend lichtorganisme welke onlosmakelijk met elkaar verbonden is - we zijn het echter vergeten. Het is tijd om het ons te herinneren.

Hoe verder nadat je de inwijdingen hebt mogen ontvangen?

Behalve de initiaties ontvang je mondelinge informatie en zullen indien nodig energetische voorbereidingen plaatsvinden (o.a. meditatieve oefening). Na de laatste inwijding ontvang je een inwijdingssteen (Pi-stone) en een PDF reader met alle benodigde informatie.

Zodra je alle initiaties en de ervaringssessie hebt ontvangen, kun je ze op jouw beurt weer doorgeven aan vrienden, familie en cliënten. Dit is meestel ± 3-4 maanden na ontvangst van de Munay-Ki plus wanneer jij zelf daar klaar voor bent. De ervaringssessie wordt ingepland wanneer jij er klaar voor bent en besluit de rites door te willen geven.

De Q'ueros hebben helder aangegeven dat de inwijdingen niet slechts voor de individu zijn bedoeld. Het is volgens hen niet de bedoeling de inwijdingen alleen maar te ontvangen, het doorgeven van de rites ondersteunt en versterkt namelijk ook de ontwikkeling van de (door jou) ontvangen energetische zaden. Munay-Ki is aan de wereld gegeven voor een ieder ter ondersteuning van al het leven op Aarde en daarom geef je Munay-Ki door, in liefde - in Munay!

Uitleg over de 9 Munay Ki inwijdingsrites:

De eerste vier Munay-Ki inwijdingen vormen de basis rites. Hierbij laat je het verleden los en geef je een nieuwe richting aan je leven:

Rite van de Heler (Hampe Rite): tijdens deze initiatie wordt de kracht om te helen gewekt, helen van allereerst jezelf en mits dit krachtig werkt eveneens voor anderen.

Rite van de Banden van Kracht (Chumpi Rite): tijdens deze transmissie ontvang je de beschermende krachtbanden die alle zware energie uit de omgeving transformeert en tot voeding maakt voor jouw energielichaam.

Rite van Harmonie (Ayni Karpay): deze verbind je met de 7 organiserende archetypen van het Universum, welke verbonden zijn met loslaten, moed, wijsheid, het grotere verband.

Rite van de Ziener (Kawaq Rite): deze ontwaakt het vermogen om in de onzichtbare werelden te kunnen schouwen, om te zien in de onzichtbare energetische en spirituele wereld.

Na de basisrites volgen de drie inwijdingen die je afstemmen op de verschillende lijnen van sjamanistische Inca-helers:

Rite van de Hoeder van de Dag (Pampamesayok): voor het helen van het vrouwelijke aspect in jezelf en jouw verbinding met de aarde.

Rite van de Hoeder van Wijsheid (Altomesayok): het helen van het mannelijke aspect in jou en jouw verbinding met de oude wijsheid.

Rite van de Hoeder van de Aarde (Kuraq Akuyek): verbinding met de energie van Aartsengelen, die voor de aarde zorgen. Deze energie laat je toe te dromen en deze in werkelijkheid om te zetten.

De laatste twee inwijdingen zijn:

Rite van de Hoeder van de Sterren (Mosoq Karpay): de verbinding met het scheppende universum. Deze inwijding verankert je op een veilige manier aan de tijd na de grote verandering die zich naar zeggen zal voordoen vanaf het jaar 2012 en de periode welke daarop volgt. Volgens de overlevering begint jouw fysieke lichaam na het ontvangen van deze inwijding zich te ontwikkelen tot dat van de ‘Homo Luminous’ (mens van licht).

Rite van de Schepper (Taytanchis): de Hoeder van de Geestelijke Wezens of Creators Rite. Deze laatste rite is doorgegeven om ons voor te bereiden op de tijd die komt en zet alle andere rites kracht bij. Deze initiatie maakt jouw Goddelijke Licht binnenin wakker. Je ontvangt hoederschap (lees hier verantwoording) over de hele schepping, van het kleinste zandkorreltje tot de grootste groep van melkwegstelsel in het heelal. Hoewel een overdracht van Spirit tot mens zich wel heeft voorgedaan, was transmissie van mens tot mens voorheen onmogelijk. De inwijding van de Schepper werd voortgebracht en aan ons geschonken door oude, wijze Inca's in de Andes in de zomer van 2006.